Hướng dẫn đăng ký

Để đăng ký tham dự giải chạy Apax Happy Run qua cổng online, anh chị vui lòng hoàn thành 3 bước sau:
Hotline: 0936.316.766
Apax english Apax english Apax english Dân trí
VI EN
Người đăng ký:
Địa chỉ:
Email:
SĐT:
Người liên lạc khẩn cấp:
SĐT:
Người tham gia chạy:
Ngày tháng năm sinh:
Giới tính Nam Nữ
Tên in trên áo:
Size áo
Tham gia cự ly:
1 vòng hồ 3 vòng hồ
NGÀY ĐUA 5/5/2019